Tummers Thermografisch Serviceburo Stein heeft zich als professional in thermografie toegelegd op meerdere specialisaties.

Om een selectie te maken, klik dan op de gewenste toepassing:

Automotive
Electro
Gebouwen
Klimaat
Lekdetectie
Mechanica
Proces industrie

Automotive

In de huidige competitieve wereld van de Automotive industrie, is de noodzakelijkheid van gestroomlijnde processen en kostenbesparing extreem belangrijk. Vandaag de dag zijn Automotive productie-plants afhankelijk van high speed gerobotiseerde installaties. Onderbrekingen in de productieflow ten gevolge van storingen zijn zeer kostbaar.

automotive2Mede door onze productie- en maintenancekennis van de automotivesector bieden wij een service met de meest kosteneffectieve voorspellende onderhoudstoop waardoor “Mean Time Between Failures” wordt verhoogd. Wij zijn in staat defecten en downtime te voorspellen, lang voordat deze optreden. Hierdoor heeft u (of uw onderhoudsorganisatie) tijd om repairs in te plannen.

 

 

Uit ervaring weten wij dat de normale periodieke en preventieve controles niet de gewenste resultaten bieden. Voortijdige -voor automotive3het oog onzichtbare- defecten resulteren in dure schades en reparaties, ongeplande downtime en ontoelaatbaar productieverlies.
Niet tijdig constateren van defecten veroorzaakt niet alleen schade aan het equipement (=kosten en downtime), maar ook vaak -ontoelaatbare- afkeurproducten. Door gerichte periodieke thermografische inspecties te laten uitvoeren, wordt de uptime verhoogd en kwaliteit verbeterd.
Ook bij pre-inspects (afnames) en acceptance testing van nieuw equipment kunnen we -normaal ongedetecteerde- afwijkingen voor u zichtbaar maken, voordat overdracht en buy-off plaatsvindt.

automotive5Graag vertellen wij u meer over onze specialisatie, infrarood thermografie gericht op predictive maintenance (voorspellend onderhoud).

Ons doel is om een extra toegevoegde waarde voor u te leveren, mee te denken in uw continu verbeteringsproces zodat u kostenbesparend, kwaliteitsverbeterend en productiviteitsverhogend kunt werken. Lees hierover meer over wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij werken.

Voor meer beelden kunt u naar de fotogalerij. Aanverwante toepassingen in electro en mechanica.

 

 

 

Automotive
Electro
Gebouwen
Klimaat
Lekdetectie
Mechanica
Proces industrie

 

Electro

Laagspanning, hoogspanning, besturingen

Electrotechnische componenten, schakelingen en verbindingen kunnen we door middel van ir-thermografie perfect -contactloos- controleren op slijtage, overbelasting en/of verkeerde bevestigingen zoals bijv. loszitten van schroef en klemverbinding. De gevolgen zijn duidelijk: storing of brand.

Electro3Ongeplande procesonderbrekingen en een verhoogd brandgevaar kunnen leiden tot ongewenste complicaties binnen het gehele bedrijfsproces. Met de inzet van thermografie worden bijvoorbeeld overgangs- weerstanden tijdig geconstateerd. Wij zijn in staat defecten en storingen te voorspellen, voordat deze optreden. Hierdoor kunt u adequaat handelen en heeft u tijd om repairs in te plannen.

Ook hier heeft u als grootste voordeel kostenbesparing door planning en gericht onderhoud en wat nog belangrijker is: geen downtime en schadekosten. Tijd, geld en risico’s worden bespaard.

Electro2Bijkomend voordeel is dat eventueel uw verzekeringspremie positief beïnvloed kan worden.

De toepassingen van TTSS binnen electrotechniek (laag- en hoogspanningsinstallaties, transformatoren, besturingen, motoren etc.) zijn zeer uitgebreid. Hiervan worden er hier maar enkele getoond.

Voor meer voorbeelden kunt u naar de fotogalerij en aanverwante toepassingen.

 

Automotive
Electro
Gebouwen
Klimaat
Lekdetectie
Mechanica
Proces industrie

 

Gebouwen

Woningen, kantoorpanden en (fabriek)hallen

Warmteverliezen en koudebruggen via gevels of daken, gebrekkige isolatie, lekkages van daken of leidingen, vocht en schimmels in gevels en muren, zijn zaken die niemand wil.

Gebouwen1Inspectie met behulp van thermografie maakt de omvang van het probleem snel zichtbaar, en belangrijker nog, de oorzaak wordt gelokaliseerd. Hierdoor worden drastische bouwkundige ingrepen beperkt en kosten bespaard.

Wij worden dan ook veelvuldig ingeschakeld bij gevel, (spouw)muur en isolatiecontrole, detectie van (water)lekkage en daken.

Thermografische metingen, voorafgaande aan renovatieprojecten en opleveringsinspecties, worden steeds meer toegepast om geplande projecten nauwkeurig te kunnen calculeren en op te leveren.

Gebouwen2Daarnaast leidt de wens tot kostenbesparing in energiekosten in toenemende mate tot een verzoek om thermografische inspecties en rapportage.

Potentiële woningkopers kunnen -voordat tot aankoop wordt overgegaan- een thermografische inspectie laten uitvoeren om zeker te zijn dat er geen (onzichtbare) bouwkundige gebreken m.b.t. isolatie, lekkage, vocht en schimmels etc. worden meegekocht. Het door de verkoper aangeboden Energielabel geeft hier geen garantie voor.

 

Gebouwen3

Kijk voor aanverwante toepassingen ook bij lekdetectie en klimaat. Voor meer voorbeelden kunt u naar de fotogalerij.

Klanten/opdrachtgevers van Tummers Thermografisch Serviceburo Stein komen uit de meest uiteenlopende branches in de bouw:

 • Woningcorporaties
 • Aannemers
 • Isolatiebedrijven
 • Dakdekkerbedrijven
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Vastgoedbeheer
 • Renovatiebedrijven
 • Projectontwikkelaars
 • Opleveringsinspecties
 • Particulieren
 • Aan- en verkoop makelaars

 

Automotive
Electro
Gebouwen
Klimaat
Lekdetectie
Mechanica
Proces industrie

 

Klimaat

Verwarming, koeling, energie en conditioning

Warmtebronnen en/of koelsystemen via het plafond worden bij grote kantoorpanden en vastgoed steeds vaker toegepast. Om de juiste werking hiervan te controleren, heeft de thermografische inspectie zijn nut al bewezen. Er kan efficiënt een groot oppervlak vastgelegd worden en de werking ervan snel visueel gemaakt.

Klimaat1Ergonomie, comfort en energiebesparing zijn argumenten om ons in te schakelen. Zowel voor de installateur van deze systemen als voor de opdrachtgever een handvat om de kwaliteit van de installatie te controleren. Daarnaast zijn afwijkingen snel inzichtelijk gemaakt.

Vloerverwarming in woningen en verwarming via vloeren en/of plafonds in kantoren bieden comfort en een aangename manier om een
ruimte te verwarmen. Onderbreking, onduidelijke lekkages of onjuiste werking zijn snel zichtbaar gemaakt met een thermografische inspectie.

klimaat3Opdrachtgevers/klanten van Tummers Thermografisch Serviceburo Stein m.b.t. klimaattoepassingen, komen uit de meest uiteenlopende branches:

 • Vastgoedbeheer
 • Aannemers
 • Installateurs
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Renovatiebedrijven
 • Opleveringsinspecties
 • Particulieren

Voor meer beelden kunt u naar de fotogalerij. Aanverwante toepassingen gebouwen en lekdetectie.

 

Automotive
Electro
Gebouwen
Klimaat
Lekdetectie
Mechanica
Proces industrie

 

Lekdetectie

Leidingen, verwarmingssystemen, platte- en licht hellende daken

Een lekkage in een platdakconstructie, vloerverwarming, verborgen waterleidingen of CV-leidingen in vloeren etc. Iedereen hoopt dat het nooit gebeurt. De gevolgen van de lekkage zijn meestal wel zichtbaar, maar de exacte oorzaak en de lokatie van het eigenlijke lek zijn niet zichtbaar. De oorzaak van een daklekkage kan meters verder weg liggen. Bij verwarmingslekken in vloeren kan dit tevens het geval zijn.

lekdetectie1TTSS is gespecialiseerd in het detecteren van lekkages in vloerverwarmingsystemen, waterleidingsystemen, CV-installaties, badkamer, platdakconstructies (en breuken in elektrotechnische verwarmingskabels).

TTSS is in staat om vrij snel een nauwkeurige plaatsbepaling van de lekkage te verkrijgen. Wij staan garant voor een snelle en non-destructieve lekdetectie, met inzichtelijke rapportage in oorzaak en gevolg, wat voor u resulteert in een besparing van tijd, geld en onnodige werkzaamheden.

lekdetectie2

Om de kosten bij lekkages en/of breuken in leidingwerken zo laag mogelijk te houden, kan men geen betere techniek toepassen dan de thermografie. Het exact lokaliseren van verborgen lekkages ondervangt immers de hoge kosten die hiermee op termijn gepaard gaan, door gerichter reparatiewerk uit te kunnen voeren i.p.v. onnodig breekwerk of sloop.

Regelmatig wordt thermografie door de verzekeringsmaatschappijen vergoed en is de kans groot dat een lekkage en/of breuk snel en gericht gevonden wordt.

lekdetectie3

Kijk voor aanverwante toepassingen ook op gebouwen en klimaat. Voor meer voorbeelden kunt u naar de fotogalerij.

 

Automotive
Electro
Gebouwen
Klimaat
Lekdetectie
Mechanica
Proces industrie

 

Mechanica

Rotating, aandrijvingen, lagers, koppelingen, geleidingen, remmen

Mechanische componenten en onderdelen, in meestal continu draaiende machines en installaties, kunnen we door middel van thermografie snel en efficiënt -contactloos en zonder verstoring van lopende (productie-)processen- controleren op afwijkingen met betrekking tot wrijving, smering, uitlijning of abnormale voortijdige slijtage.

mechanica1Ongeplande procesonderbrekingen (storingen) kunnen leiden tot ongewenste complicaties binnen het gehele bedrijfsproces. Met onze inzet van thermografie worden onregelmatigheden tijdig geconstateerd. Wij zijn in staat defecten en downtime te voorspellen, voordat deze optreden. Hierdoor kunt u adequaat handelen en heeft u tijd om repairs in te plannen.
Uit ervaring weten wij dat normale periodieke en preventieve controles niet altijd de gewenste resultaten bieden. Voortijdige -voor het oog onzichtbare- defecten resulteren in dure schades en reparaties, ongeplande downtime en ontoelaatbaar productieverlies. Daarnaast bieden wij – t.b.v. revisieplanning en projecten- een beter inzicht in de wel of niet noodzakelijkheid van uit te voeren werkzaamheden.

mechanica3Als grootste voordeel bieden wij kostenbesparing door planning en gericht onderhoud en wat nog belangrijker is: geen downtime en schadekosten. Tijd, geld en risico’s worden bespaard.

De toepassingen van TTSS binnen de mechanica zoals aandrijvingen, lagers, remmen, koppelingen, hydraulics, koelingen etc. zijn zeer uitgebreid. Hiervan zijn er legio voorbeelden, waarvan er hier maar enkelen worden getoond. Voor meer voorbeelden kunt u naar de fotogalerij en aanverwante toepassingen.

 

Automotive
Electro
Gebouwen
Klimaat
Lekdetectie
Mechanica
Proces industrie

 

Proces industrie

De proces industrie opereert in een competitieve business area, waar betrouwbaarheid, kostenbesparende continu verbeteringen en operability essentieel zijn. Een ding is zeker: verstoringen van het continuproces zijn ontoelaatbaar en productie stopstanden zijn rampzalig met extreem hoge kosten, risico’s en gevaren. Onze toepassingen binnen de gevarieerde en omvangrijke procesindustrie zijn zeer talrijk en met enorme mogelijkheden en toegevoegde waarde.

Contactloze inspecties zonder verstoring van het productieproces worden door TTSS uitgevoerd, onder andere gericht op effectiviteit en kwaliteit van (leiding)isolaties, ondersteuning proceskwaliteit, flowdetecties, controle op tankbezinkingen, lokaliseren van blokkades, materiaalophopingen, analyseren van verstoringen etc.

procesindustrie1

Ten behoeve van revisiestops, calculatie en planning bieden wij tevens extra inzicht in uit te voeren werkzaamheden. Dit draagt weer bij tot risicobeperking en kostenbesparingen.

procesindustrie2Binnen de procesindustrie zijn er nog veel onontdekte mogelijkheden met onze thermografische toepassingen. Een bundeling van uw proceskennis en kunde, samen met de toegevoegde waarde van TTSS zal bijdragen tot kostenbesparing, proces- en kwaliteitsverbetering, productiviteitsverhoging en het vergroten van veiligheid.

Als uw partner in Thermografie, denken wij graag met u mee. Lees meer over wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij werken. Voor informatie of een afspraak over onze mogelijkheden, kunt u contact met ons opnemen.

Voor meer beelden kunt u naar de fotogalerij. Aanverwante toepassingen in electro, mechanica en lekdetectie.

procesindustrie3

Klanten/opdrachtgevers van Tummers Thermografisch Serviceburo Stein in de procesindustrie zijn:

 • De procesindustrie zelf
 • Onderhoudsbedrijven
 • Contractors
 • Isolatiebedrijven
 • Risk Management
 • Verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringen
Verzekeringen/Schade
Amstenrade Beek Berg aan de Maas Bocholtz Borgharen Born Brunssum Buchten Buggenum Bunde Cadier en Keer Catsop Dieteren Doenrade Echt Eijsden Einighausen Elsloo Eygelshoven Eys Geleen Geulle Geverik Grevenbicht Gronsveld Genhout Gulpen Guttecoven Heer Heerlen Herkenbosch Herten Heythuysen Hoensbroek Holtum Horn Hulsberg Itteren Ittervoort Kerkrade Klimmen Koningsbosch Limbricht Linne Maasband Maasbracht Maastricht Margraten Meers Meerssen Melick Montfort Munstergeleen Nederweert Neerbeek Nieuwenhagen Nieuwstadt Noorbeek Nuth Obbicht Oirsbeek Pey Posterholt Puth Reuver Roermond Roggel Roosteren Schimmert Schin op Geul Schinnen Schinveld Sevenum Sibbe Simpelveld Sint Joost Sittard Slenaken Smeermaas Spaubeek St Odiliënberg Stein Stevensweert Stramproy Susteren Swalmen Sweikhuizen Tegelen Thorn Treebeek Ubach over Worms Ubachsberg Ulestraten Urmond Vaals Vaesrade Valkenburg Venlo Venray Vlodrop Voerendaal Wahlwiller Weert Wijlre Wijnandsrade Wittem Voor onze thermografische services in Noord-Brabant , neem contact op met 06-11320413 Eindhoven Geldrop Mierlo Waalre Aalst Leende Someren Deurne Bakel Gemert Erp Veghel Volkel Mill Haps Boxmeer Sambeek Oploo Bergen Afferden Gennep Vught Waalwijk Dongen Helmond Baarle Den Bosch Oosterhout Oss Veldhoven Beesel Westerhoven Valkenswaard Best Tilburg Nijmegen Uden Tiel Bergeijk Heeze Arnhem Veenendaal Voor Belgie neem contact op met +31(0)46-4338852 Maasmechelen Maaseik Hasselt Oost-Vlaanderen Genk Bilzen Hoesselt Riemst Lanaken Zoetendaal Dilsen Kinrooi Houthalen Helchteren Peer Neerpelt lommel Leopoltsburg Beringen Heusden Zolder Sint Truiden Borgloon Tongeren Stokkem